قبل از شروع دوره و هر اقدام دیگری اطلاعات درخواستی زیر را وارد کنید و روی « ورود به دوره » کلیک کنید ، بعد از این کار به طور خودکار به دورۀ هدایت خواهید شد

اطلاعات اولیه بخشنامه 19